Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 26 2017

zaburzenia
To nie jest taki smutek, że chce ci się płakać, to smutek, od którego boli cię szyja. Smutek jak reumatyzm
— J. Żulczyk
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek via10pln 10pln

February 22 2017

zaburzenia
0032 fb7e 390
Reposted fromsweet18 sweet18 viaszydera szydera

February 20 2017

zaburzenia
1661 42ed 390
Reposted byumierajstadfreskaBrainyMartwa13jendrzej7xwyczesanagitaraxmcawesomekamiikatzeTycja
(…) było mi już wszystko jedno, a może byłem nawet dalej: już poza rozpaczą i już poza gniewem. Ludzie nie wiedzą naprawdę, ile obojętności jest w nich i jak bardzo obojętne może się wszystko stać pewnego dnia; i dobrze, że nie wiedzą.
— Marek Hłasko
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho viaszydera szydera

February 17 2017

zaburzenia
6644 b4ea 390
Reposted fromclerii clerii viathelittleprince thelittleprince

February 15 2017

zaburzenia
Play fullscreen
Prawie już o Tobie nie myślę.
Reposted fromhesiamela hesiamela vianosowska nosowska
zaburzenia
5200 ceb4 390
Wiersze o moim psychiatrze 3

February 14 2017

zaburzenia
Tyś mnie kochała, ale nie tak, jak kochać trzeba i szliśmy razem, ale nie w takt - przebacz. 
— Wiersz ostatni, W. Broniewski
Reposted fromakord akord viayolandi yolandi

July 10 2015

zaburzenia
1606 3842 390
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain viaskins skins

July 09 2015

zaburzenia
-Świat się wtedy Pani nie załamał?
-Załamał kompletnie. Ale człowiek trochę te ruiny przydepcze i ruszy dalej.
— Joanna Chmielewska w ,,W roli głównej''
Reposted fromaynis aynis viazapominanie zapominanie
zaburzenia
Choćbyś się starał, i tak nie zawrócisz kijem rzeki.
I nawet gdybyśmy stawali na głowie, niektóre bajki po prostu nie mają szczęśliwego zakończenia.
— Jodi Picoult - Już czas
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazapominanie zapominanie
zaburzenia
3526 b9b7 390
Reposted fromTankistD TankistD viadrugs drugs
8354 3a82 390
Reposted frombuddhablink buddhablink viazapominanie zapominanie
zaburzenia
Kiedy bardzo chcesz w coś wierzyć, możesz sobie wmówić wszystko.
— Jodi Picoult - Już czas
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazapominanie zapominanie
zaburzenia
5330 e8e5 390
mistrzostwo! :D

July 03 2015

zaburzenia
3066 f2fd 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaCOCOwhatever COCOwhatever
zaburzenia
8706 0117 390
Reposted fromAmaya-chan Amaya-chan viaszydera szydera

June 27 2015

zaburzenia
Bardzo wtedy tęskniłem, ale najgorsze było udawanie, że nie tęsknię. ”
— Janusz Leon Wiśniewski - Arytmia uczuć
— bardzo .
Reposted fromdobrebopolskie dobrebopolskie viaesperer esperer
zaburzenia
Bo cokolwiek usłyszysz twoja paranoja użyje tego przeciwko tobie.
— Jakub Żulczyk
Reposted frombreakingdown breakingdown viaszydera szydera

June 25 2015

zaburzenia

Przełknę cię 
prześpię 
przeboleję

zapomnieć 
nie zapomnę (...)

Reposted fromTryToRememberrr TryToRememberrr viaesperer esperer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl